En del av arbeidsdagen

Én av fem ansatte i helse- og sosialsektoren har opplevd vold og trusler. Arbeidstilsynets nye landsdekkende kampanje aktualiserer temaet for arbeidsgivere.

87115 64282 original
87116 78693 original
87117 7bcf0 original

Vold og trusler i forbindelse med arbeid er et alvorlig problem. Ifølge Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø, NOA, oppgir hele 7,5 prosent av alle ansatte i norsk arbeidsliv at de har blitt utsatt for vold eller trusler. Og helse- og sosialsektoren er spesielt utsatt. Derfor er nettopp denne sektoren hovedmålgruppen for en ny kampanje fra Arbeidstilsynet.


– Mange ansatte i helse- og sosialsektoren opplever vold og trusler så ofte at det nesten er en naturlig del av jobben. Samtidig er det ikke dette de trekker frem ved arbeidsdagen sin. Da fokuserer de på hvor stolte de er av jobben og hvor fint det er å kunne utgjøre en forskjell for mennesker i en sårbar situasjon. Nettopp denne dualiteten var det spennende å ta tak i, sier Ole Henrik Stubberud, én av GK-kreatørene bak kampanjen.


I tillegg til filmen som er hovedelementet i kampanjen er det også gjort seks videointervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere som forteller om sine opplevelser og hvordan man kan og bør jobbe for å forebygge vold- og trusselsituasjoner.