En sterk utfordrer til oppdrettsnæringen

Det er ikke bare laks og bærekraft som er i fokus for Viking Aqua – selskapet satser også stort digitalt.

ANTI Viking Aqua Identity Billboard
ANTI Viking Aqua Identity Illustration
ANTI Viking Aqua Identity Logo
ANTI Viking Aqua Identity Report
ANTI Viking Aqua Identity Advertising
ANTI Viking Aqua Identity Web

Ved å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Gulen har Viking Aqua satt seg som mål å bli verdensledende i bransjen på teknologi og miljøvern. Anlegget er basert på RAS-teknologi og automatiserte løsninger som kan møte morgendagens krav til en effektiv og bærekraftig drift. Med andre ord, et selskap som er klar for å utfordre de tradisjonelle oppdrettsanleggene – også på det digitale.

Et godt digitalt utgangspunkt starter med design

Det var byrået ANTI som fikk oppdraget med å levere merkevareprofil og design for Viking Aqua, mens digitalbyrået Funbit tok seg av programmeringen av den nye nettsiden. I det kreative samarbeidet har historiefortelling og sterke visuelle virkemidler vært sentrale elementer. Hensikten har vært å formidle «landbasert lakseoppdrett» på en banebrytende og engasjerende måte.

– I en bransje som lenge har vært preget av å være konservative og lite nytenkende, var det et tydelig behov for å skape et brand som kunne vise en næring i endring, gjennom innovativ teknologi og design. I et globalt marked, også i aquakultur- og sjømatindustrien, er det viktigere enn noen gang med åpenhet og å være transparent i forhold til forbrukeren. Globale trender, særlig dem som går i en økologisk og bærekraftig retning, har derfor hatt stor betydning for arbeidet rundt merkevaren – både verbalt, teknisk og visuelt, sier Tom Morgan, Brand Strategist og Managing Partner i ANTI.

Teamet i Bergen har også latt seg inspirer av lederne ved Viking Aqua som har gitt verdifull støtte og inputs gjennom hele prosessen. Uten deres besluttsomhet og viljestyrke ville ikke denne visjonene blitt til virkelighet.

Ingen rask løsning

Størrelsen på prosjektet var av et så stort omfang at det til tider kunne virke uoverkommelig, og det ble et kappløp mot tiden for å få ferdigstilt alt i tide. I slike prosjekter er det ikke bare helheten som har noe å si. Alt ligger i detaljene; fra den minste lille streken, til de største animasjonene. Det fantes dermed ingen raske løsning på veien mot målet.

– Vi hadde aldri laget noe lignende før, så du kan trygt si at vi hadde en liten utfordring foran oss. Ettersom designet var så unikt, var det vanskelig å finne tilsvarende løsninger og funksjoner andre steder. Det ble en del overtid, men resultatet gjør det verdt det, forteller Preben Nessøy som ledet utviklingsarbeidet.

Alt måtte tilpasses og lages fra scratch. Ingen snarveier eller ferdige tryllekunst – bare kloke hoder med en forkjærlighet for problemløsning. Og resultatet snakker for seg selv. En levende forside med animasjoner, og et design som laksesektoren neppe har sett maken til.

Ønsket noe annerledes

En nettside anno 2021 er mer enn bare en nettside. Det er selskapets vindu utad, og skal fremstå som lukrativt for både kunder og samarbeidspartnere – eller som i Viking Aquas tilfelle – potensielle investorer. Viking Aqua hadde en klar formening om hvordan de ønsket å fremstå på den nye nettsiden.

– Nettsiden er et verdifullt verktøy når det kommer til å tiltrekke seg de riktige investorene. Vi ønsket å gjøre noe annerledes og endte derfor opp med et design som skiller seg litt ut fra konkurrentene. Skulle vi vise oss frem som en innovativ aktør måtte dette også gjenspeiles i nettsiden vår, forteller Cathrine Neumann-Fagereng, office manager hos Viking Aqua.

Fiskeoppdrett er på vei til å ta et stort sprang når det gjelder innovasjon, og dette er noe merkevarer burde omfavne, ikke bare når det gjelder hva de kommuniserer, men også hvordan. Viking Aqua har tatt den nødvendige posisjoneringen med et brand som kommer til å utvide horisonten til hele industrien.

Nettside desktop.
Nettside mobil.

The «Eco-bubble»

I Viking Aqua går de inn i viktige tema med stort bevissthet og lidenskap, og gjennom å kommunisere på en engasjerende og leken måte om blant annet forholdene i dagens havkultur, og konsekvenser ved menneskelig påvikning i naturen, gjør de viktig informasjon både tilgjengelig og lett forståelig. Deres lidenskap for laks, og deres ansvarsbevissthet rundt rollen de spiller, vil være med på å engasjeren og inspirere et globalt publikum.

– Selskapets fokus på bærekraft og sirkulær produksjon ble viktige faktorer som spilte inn da vi skulle gå i gang med å utvikle konseptet. Vi landet til slutt på «Eco-Bubble», som er en enkel måte å forklare både selskapets «hva» og «hvorfor», forteller Mark Trzopek, Lead Designer i ANTI .

Viking Aqua er et selskap som er laget for å ekspandere; som en partner og pådriver for R&D, tech og og bærekraft, en progressiv arbeidsgiver innen datavitenskap og biologi, en nytenkende eksportør av premium laks, og et brand som tar ansvar for sin egen forsyningskjede, med mål om å sette laks på middagsbordet til både hverdag og fest.

Samarbeidet mellom ANTI og Funbit har vist seg å være svært suksessfullt i utviklingen av Viking Aqua’s første tilstedeværelse på nett, spesielt med tanke på nye investorer og partnere. Samarbeidet vil også vokse videre i takt med merkevarens ekspandering og videre operasjon på nett.

Involverte byråer

91126 20304 original
ANTI
M

Mark Trzopek

Lead Designer

Funbit Digitalbyrå
P

Preben Nessøy

Utvikler og IT-spesialist

M

Marius Nesse

Forretningsutvikler

A

Alex Simpson

Seniorutvikler