Ensomhet er ikke alltid like synlig

Ensomhet kan være mer enn å være alene, og er ikke noe som bare rammer eldre.

Hvert år retter Røde Kors fokus mot ensomhet i anledning den mørkeste tida på året.

– Vi kan alle bli flinkere til å se hverandre, spesielt innad i egne vennekretser. Ved å fokusere på de små øyeblikkene og nyansene i et blikk eller i en situasjon, forsøker vi gjennom denne filmen å vise hvordan man kan oppleve ting forskjellig, forteller regissør Mauritz Brekke Solberg i Férdi Film.

– Vi ønsket oss en kampanje som viser frem at ensomhet treffer bredt: Det er ikke noe som bare rammer eldre, men noe som rammer mange ulike aldersgrupper, sier Sol Sigurjonsdottir som er seniorrådgiver kommunikasjon i Røde Kors.

Ensomhet synes ikke alltid like godt, og ensomhet kan være mer enn å være alene. Vi ville at kampanjen skulle vise dette frem på en god måte.

– Vi vet at jenter og kvinner ofte er mer åpne om ensomhet, og snakker gjerne mer om dette enn gutter og menn. Derfor synes vi det var fint å bruke en mannlig skuespiller som hovedperson, for å løfte frem at også flere gutter og menn kan og må snakke mer om ensomhet og vonde følelser, avslutter Brekke Solberg.