Fattern

SAS utfordring er å få nordmenn – spesielt jobbreisende – til å preferere et flyselskap som ikke først og fremst konkurrerer på pris, men på produkt

2180 6c312 original