Flere tiltak fra Sparebank 1

Sparebank 1 ruller ut to nye filmer i forbindelse med sin kampanje for samfunnsengasjement og lokalpatriotisme.

16965 d1458 original
16966 b5e54 original