For alt vi har. Og alt vi er.

Den viktigste grunnen til å etablere konseptet "For alt vi har. Og alt vi er." var å bekjempe likegyldighet til Forsvaret i det norske samfunn. Forsvarets rolle var utydelig. Det var for mange som tenkte: Dette angår ikke meg. Vi tenkte slik: For å gjøre Forsvaret enda viktigere i et nasjonalt perspektiv, må vi evne å gjøre det viktig for oss som enkeltmennesker. Kommunikasjonens – og denne kampanjens hovedmål – er derfor å relatere Forsvaret til de verdiene som betyr mest for oss. Filmen inviterer til en refleksjon rundt alt vi har, og hvilke verdier som er verdt å ta vare på. På digitale flater inviteres alle til å svare med sine egne ord og bilder.

23460 f6a85 original
27348 a764e original
35226 f8d25 original
35227 b03c1 original
35228 c8214 original
35229 c5b01 original
35230 672e9 original
35231 c50c5 original
35232 8c3eb original
35305 36eef original
35306 6d10b original
35307 c6382 original
35308 b5b8e original
35309 9a8de original
35310 31530 original
35311 7a7b3 original
35312 f0f64 original
35313 55456 original
35314 913c8 original
35315 157c7 original
35316 ea06d original
35317 1b9ba original
35318 26f4f original
35319 fd761 original
35320 cb116 original
35321 4c875 original
35322 21581 original
35323 9ce91 original
35324 dff16 original
35325 25fa2 original
35326 d4d9c original
35327 ad190 original
35328 e36db original
35329 ee5b3 original
35330 2d299 original