Forandring

Folk liker Posten, men de klarer ikke å se dem inn i fremtiden. Folk tror at de forandringene som gjøres er en nedbygging og ikke en omstilling. Gjennom reklamefilmen prøver vi å synliggjøre at Posten alltid har vært i forandring og at det ligger i deres samfunnsoppgave å tilpasse seg det norske folks ønsker og behov. De har vært det norske folks budbringer i over 360 år, og kommer til å være det i fremtiden også.

23393 99715 original