Fra tabu til tema

Kitchen og SIOPS hjelper hardbarka soldater å sette ord på følelsene sine i ny kampanje.

74632 5fa9c original

Veteranforbundet SIOPS hjelper skadde veteraner som har tjenestegjort i utlandet.

– Mange soldater har et svart-hvitt forhold til psykiske skader som følge av utenlandstjeneste. Enten er du skadd eller så er du frisk. Mange går derfor lenge uten hjelp, og mange opplever at det er vanskelig å snakke med andre om sin egen helsesituasjon. Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og ta tak i «de usynlige skadene» er å sørge for større åpenhet om psykiske helseplager i Forsvaret, sier Heidi Hovland Bergfald, generalsekretær i SIOPS.

I vinter belyste Kitchen «Baksiden av Medaljen» ved Norges utenlandsoppdrag, men denne gang har tilnærmingen vært en litt annen.

– Kampanjen er skreddersydd for de som i dag er i militæret, og har som mål å forandre store deler av hvordan Forsvaret håndterer psykiske lidelser. Vi ønsket å senke terskelen for å søke hjelp og snakke sammen om psykiske lidelser innad i Forsvaret. Kampanjen tar derfor utgangspunkt i en militær sjargong bare soldater kjenner, forteller May Linn Michaelsen.

Kitchen og SIOPS har samarbeidet tett om denne kampanjen, og en naturlig del av prosessen har derfor vært å snakke med veteraner og helsepersonell som har opplevd og jobber med dette hver dag. Leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem sier at man ved å innføre noe slik i Forsvaret vil anerkjenne at dette er et fenomen som mange vil oppleve.

– Og det å anerkjenne tror jeg er stikkordet i denne sammenheng.

– Vi har laget noe vi håper kan forebygge psykiske helseplager blant soldater, med mål om at det skal bli en naturlig del av soldaters hverdag. Det er en stor og langsiktig oppgave, men den er utrolig viktig, avslutter Melissa Kristiansen.