Fra tech til human: Pitch gir Cimon Medical ny identitet

Trondheimsbyrået Pitch hadde vært operative i to måneder da Cimon Medical ringte og ønsket hjelp med merkevaren i forbindelse med lansering av sitt første produkt, NeoDoppler.

Cimon Medical Hospital 2 Photo credits Ole Ekker

Cimon Medical skaper livreddende løsninger ved hjelp av ultralydteknologi. Den patenterte teknologien har utspring fra det verdenskjente ultralydmiljøet ved NTNU og St. Olavs Hospital. De så et behov for forbedret overvåking av hjernesirkulasjon under fødsel, gjenopplivning og intensivbehandling, men det fantes ingen optimal løsning for dette. Derav oppfinnelsen av deres første produkt, NeoDoppler. NeoDoppler gir ikke-invasiv kontinuerlig blodstrømsovervåking for spedbarn, noe som potensielt reduserer risikoen for død eller hjerneskade.

Både nettsiden og identiteten trengte en oppdatering for å appellere til både investorer, fagmiljø og helsepersonell. Visuelt ønsket Pitch å gi merkevaren en mer human touch, ved å etablere en typografi som både er seriøs og soft, og en palett som signaliserer omsorg, helse og trygghet. Med sykehus over hele verden som aktuell målgruppe, ble det også viktig å utforme en tone of voice og budskap som treffer.

Cimon Medical Hospital
Cimon Medical Hospital 3 Photo Credits Ole Ekker
Cimon Medical Boards
Cimon Medical Board 2

– Da vi for litt over et år siden planla å starte byrå, var det å jobbe med prosjekter som bidrar til å drive verden fremover i en eller annen form, en viktig del av visjonen. Et av våre aller første prosjekter i Pitch var for Cimon Medical som tok et leap of faith og lot oss få lov til å bidra da deres første produkt NeoDoppler skulle lanseres kommersielt. Siden da har vi transformert Cimons visuelle identitet og merkevare fra tech til human, sier Anette Skjegstad, rådgiver i Pitch.

Pitch startet prosessen med en workshop for å bli godt kjent med Cimon Medical, teknologien, og dens potensiale og bruksområder. For å utvikle kommunikasjonstiltak for medisinsk teknologisk utstyr, stilles det spesielle krav. I tillegg til at informasjon og kommunikasjon må være presis og korrekt, er det også en viktig oppgave å kunne kommunisere forståelig og troverdig til både potensielle investorer, helsefaglig personell og alle andre.

Cimon Medical Web
Cimon Medical Linkedin

– Vi ønsket å transformere merkevaren både visuelt og språklig. Produktet vil benyttes i en sensitiv setting, noe det må tas hensyn til i utforming av både bilder og øvrig materiell. Faktiske bilder av NeoDoppler i bruk og fotografering av teamet i Cimon Medical, bidrar til å knytte merkevaren sammen visuelt.

– Å få jobbe med Cimon Medical har blitt et ordentlig passion project. Ikke bare fordi vi brenner for å bidra til at innovasjon fra nabolaget vårt når ut i verden, men fordi vi har fått jobbe med engasjerte og dedikerte mennesker som har utviklet teknologi som kan redde liv, sier Anette.

Screenshot 2023 08 29 at 11 23 39
Screenshot 2023 08 29 at 11 23 26

Leveransen består av ny visuell identitet, ny nettside, produkt- og teamfotografering, LinkedIn-tilstedeværelse og innhold for å styrke merkevaren, investor- og sykehuspresentasjoner, kampanjer med fokusert budskap for å støtte NeoDoppler-lanseringen, brosjyrer, visittkort og rollups for events, samt læremateriell som hurtigveiledninger og fremgangsmåter for lesing av monitorbølgeformene.

– Cimon Medical has been working with Pitch to help us provide an updated branding in connection with launching our first new product. Being one of Pitch first customers it was with some excitement we began the marketing journey. Our collaboration has been very fulfilling as Pitch has guided us and challenged us professionally. We are very happy with the outcome which fulfills our objectives of presenting the seriousness of our medical devices with a human touch. The team at Pitch has been on top of things and pushed us where needed. This first part of the journey with Pitch has been very positive and we look forward to continue working together with the dedication and creativity Pitch offers, sier John Lindskog, CEO i Cimon Medical.

Involverte byråer

Pitch Studio
A

Anette Skjegstad

Rådgiver

E

Elise Skogrand

Rådgiver

Inventas Illustrasjoner

Andre involverte

O

Ole Ekker

Fotograf