Framtidstelekom

BaneTele, Broadnet og «gamle» Ventelo har gått sammen i en felles merkevare og profil som Ventelo. Grey har laget kampanjen.

16438 db329 original
16439 2404e original
16440 c5beb original
16441 43b4c original