Freestyle

I anledning fredsprisen til Liu Xiaobo lagde Kikkut og Amnesty et begrenset opplag av et skateboard til ære for den kinesiske dissidenten

18149 79be7 original
18150 d0f6a original
18151 82678 original
18152 5dedd original