Fritt Valg

Bakgrunn og målsetting for oppdraget: RiksTV skulle lansere et unikt produkt i tv-markedet; Fritt Valg

2434 70cc4 original

Bakgrunn og målsetting for oppdraget:

RiksTV skulle lansere et unikt produkt i tv-markedet; Fritt Valg. Dette betyr at kunden selv kan velge, og betale for, akkurat de kanalene han eller hun selv ønsker. Målet med nettløsningen var å redusere RiksTVs kostnader ved salg av produktet ved å gi kunden mulighet til å gjennomføre kanalvalg og bestilling. Løsningens hovedmålgruppe er RiksTVs eksisterende ikke-betalende kunder (de som kun har gratisprodukter som NRK og lokaltv). Dessuten versjonerte vi løsningen til bruk for forhandlere og telefonselgere.
Konsept ide til grunn for arbeidet:

Fritt Valg er i seg selv et selvplukksprodukt. Vi valgte dermed å videreføre denne naturlige handlingen med en dra-og-slipp-løsning. Dette kombinert med en integrert og enkel bestillingsløsning gjorde den totale kjøpsopplevelsen. Valget av den sorte bakgrunnen begrunnes i at vi ønsket å berike rikstv.no med mer dynamikk, kontrast og tv-følelse.

Spesielle rammebetingelser:

Fritt Valg-løsningen skulle leve i relasjon til øvrige rikstv.no (som vi ikke har designet). Fargevalg og plassering av menypunkter er gjort med hensyn til videre navigasjon.

Involverte byråer

Jimmy Royal