Gjenoppfrisker det kollektive minnet

Snøfrisk skal påny minne folk på at deres kremost er «God alene, best imellom».

14926 39f0e original
14927 ab3a6 original
14928 4ecf5 original