Hafslund renser luften

Hafslund forteller om gevinstene Oslofolket får av å erstatte gammeldags oljefyr med miljøvennlig fjernvarme.

16056 1344f original
16057 15997 original
16058 a50dd original
16059 72a6d original

Sammen med Kitchen reklamebyrå har de laget løsninger som tar utgangspunkt i en helt konkret miljøfordel:

– Hvert tonn fyringsolje vi tar bort bruken av gjennom å erstatte med fjernvarme tilsvarer CO2-utslippene fra én bil som kjører 15.000 kilometer, forteller Karen Onsager, kommunikasjonsdirektør hos Hafslund.

– Og til nå har vi redusert utslipp fra oljefyr som tilsvarer over 60.000 biler bare i Oslo. I tillegg blir byluften renere, fordi vi også blir kvitt støv og sot fra oljeforbrenningen.

Teamet hos Kitchen har vært AD Torkel Bjørnstad Sveen og tekstforfatter Espen Lie Andersen.

– Det er deilig å få lage reklame på et så solid og positivt bevis, i tillegg til at det er moro å få dekorere byen med lokale motiver, kommenterer teamet.

I tillegg til Sveen og Andersen har teamet hos Kitchen bestått av prosjektleder Nina Motzfeldt, AD-assistent Tom Rainer Thuv og konsulent Anders Aunbu. Fotograf er Ivan Brodey.


Involverte byråer

87152 b889b original

Publicis Kitchen