Heimgard – Rebranding fra A til Å

Med fornyet merkevare skal Heimgard posisjonere seg som en profesjonell, internasjonal aktør med selvtillit. Knowit Experience har bidratt i rebrandingen av Wattle til Heimgard med integrerte leveranser innen merkevare, design og teknologi.

Skilt
Skjorte og notatbok
Flag Mockup

– Etter flere år i smarthus-markedet visste vi at produktene våre hadde livets rett. Men med en stadig tilspisset konkurransesituasjon så vi behovet for å profesjonalisere og styrke merkevaren ytterligere for å ta en tydeligere posisjon og sikre videre vekst, sier Kim Lomeland, Marketing Manager i Home Control AS.

Tar posisjon med ny merkevare

Med nytt navn, merkevareplattform og visuell identitet er Heimgard rustet for fremtiden. Kundeløftet «We never compromise on security and we always offer flexibility» får frem det unike ved merkevaren. En monolittisk merkestruktur og et navneskifte fra Wattle til Heimgard gir ytterligere slagkraft og sikrer en mer kostnadseffektiv merkebygging.

Heimgard showcase

En tydelig stemme

Stemmeleiet er forankret i merkeløftet og forsterker enkelheten i den visuelle identiteten. Alle tekstene på nettsiden og eksterne leverandør-sider, inklusivt tilhørende title tags og metabeskrivelser, er skrevet på stemmeleie og basert på en grundig søkeordsanalyse.

– Heimgard sin kommunikasjonsjobb er å forenkle. Det brukes derfor korte setninger. I korte avsnitt med undertitler. Og utstrakt bruk av punktum. Vi bruker «vi», «vår» og «du» for å virke nær og personlig. Ikke minst skal vi få frem at Heimgard er stolte av teknologien sin – uten omstendelige ingeniøravhandlinger. Derfor er Heimgard også lett og ledig i språket, sier kundeansvarlig Bettina Therese Rognås Ellefsen i Knowit Experience.

Billboard 1
Billboard 2
Billboard 3
Flag Mockup2

Solid og fleksibel visuell identitet

Enkelhet er essensielt i teknologidrevne produkter og tjenester, og har vært en kilde til inspirasjon for identiteten. Designet er derfor bygget på minimalistiske, geometriske former, der en lett bruk av typografi, generøs bruk av sort og sparsommelig bruk av aksentfarger får frem detaljene.

Identitet
Logo konseot
Grid system

Designsystemet er videre bygget på et fleksibelt logosymbol, formgitt som en negativ H hvor midtlinjen refererer til både hus og sikkerhet. Formene danner utgangspunkt for grafisk grid, der formene kan variere og tilpasses ulike flater og markedsmateriell. Slik fremstår også designet robust, og underbygger at merkevaren skal oppleves som solid og pålitelig.

Pakning 1
Pakning 2
Pakning 3
Pakning 4

– Den visuelle identiteten fremstår som enkel, men kraftfull, og er enkel for oss å ta i bruk. Den evner å både posisjonere merkevaren tydelig i konkurransebildet, uten å forkludre med et for komplekst design, sier Kim Lomeland, Marketing Manager i Home Control AS.

Den visuelle identiteten er tatt ut i brosjyre, pakningsdesign og nettside i regi av Knowit Experience, samt mobil-app og sosiale medier i samarbeid med inhouse-designere. Nettsiden er basert på eksisterende teknologi og Wordpress-plattform.

Nettside
Nettside Stemmeleie
Nettside og So Me

Knowit Experience har levert tjenester innen merkevarerådgiving, navneutvikling, stemmeleie, tekst- og budskapsutvikling, visuell identitet, markedsmateriell, interaksjonsdesign, nettsideutvikling, analyse og SEO.

Fakta om Heimgard

Heimgard er et varemerke under Home Control, et norsk teknologiselskap som utvikler smarthusløsninger for nordiske hjem. Selskapet tror på full frihet til å velge og kombinere ulike merker og systemer. Og er kompromissløse på sikkerhet. Se www.heimgard.com.

Involverte byråer

82683 63032 original
Knowit Experience
B

Bettina Therese Rognås Ellefsen

Kundeansvarlig seniorrådgiver og prosjektleder

N

Nina O’Gorman

Merkevarestrateg

T

Thor Erik Ramleth

Lead Designer

M

Markus Opkvitne Andersen

Designer

J

Jan-Frode Christensen

Tekstforfatter

A

Andreas Bengtsson

Digital strateg

M

Malin Hanssen

SEO-rådgiver

O

Ole Marius Rygh

Designer

V

Veronica Svarverud

Interaksjonsdesigner

J

Joffrey Lamirault

Motion Designer

T

Thor Fjeldberg

Lead Analyst