Helsedirektoratet til kamp mot antibiotikaresistens

Helsedirektoratet vil øke forståelsen for at antibiotika bare må brukes når det virkelig trengs.

81144 7bd0e original
81147 986f9 original
81150 dab59 original
81153 a04af original

Verden står overfor store utfordringer og antibiotikaresistens er blant de største. Taper vi kampen mot resistente bakterier kan flere dø av infeksjoner enn av kreft i fremtiden.

– Undersøkelser viser at mange har hørt om problemet, men at det er en mangel på kunnskap om hvor alvorlig resistens er. Vi ønsker å øke forståelsen for at antibiotika bare må brukes når det virkelig trengs, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné i Helsedirektoratet.

Kampanjen, som er utviklet av Dinamo i samarbeid med Helsedirektoratet, har som mål å øke kunnskapsnivået om hvor alvorlig denne utfordringen er, uansett hvor vi bor, samt motivere pasienter til i større grad å lytte til legens råd om at antibiotika bare må brukes når det trengs.

– Det er alltid en krevende balanse mellom å skremme eller å motivere til endring, sier seniorrådgiver og teksforfatter Ivar Vereide i Dinamo. Å vise hva konsekvensene kan bli for oss alle er temaet for noen av løsningene. En annen del av kampanjen fokuserer mer på økt kunnskap om hva antibiotikaresistens egentlig handler om, og hva du selv kan bidra med.