Helstøpt rebranding-film for Heidelberg Materials

Sølvrev med skandinavisk rebranding-film for Norges største sement-leverandør.

Heidelberg materialsx

Heidelberg Materials er Norges største leverandør av sement, og står for nesten 80 prosent av all sement i det norske markedet. På verdensbasis er selskapet verdens fjerde største sement- og ferdigbetong-produsent og verdens største produsent av tilslag (pukk og grus).

Da Heidelberg Materials ønsket å samle alle under-virksomheter under ett felles brand, med økt fokus på bærekraft, ble Sølvrev kontaktet. Oppgaven var å lage en rebranding film for Skandinavia, med egne versjoner for Norge, Sverige og Danmark.

Historisk prosjekt

Sølvrev har tidligere jobbet tett med Heidelberg Materials, og har blant annet produsert flere videoer om det berømte CO2-fangstanlegget på Brevik, som er et samarbeid med Aker Carbon Capture.

Anlegget er verdens første CO2-fangstanlegg ved en sementfabrikk, og skal stå klart i 2024.

Sementindustrien står for ca. 5–7 prosent av verdens totale CO2-utslipp, og et slikt anlegg vil derfor være en historisk milepæl for hele industrien.

X Screenshot 2023 04 12 at 16 23 13

Sement = skjult helt

«Norcem har produsert sement på Brevik siden 1916, og har vært til stede i store deler av oppbygningen av norsk infrastruktur.»

– Dette ønsket vi å få fram da vi laget rebrand-filmen, sier kreativ produsent Christer Dyngeland. – Vi oppdaget at sement på mange måter er en slags skjult helt i historien om Norge. Heidelberg har virkelig bygget fundamentet for det samfunnet vi har i dag, og levert sement til alt fra veier, broer, infrastruktur for vann, betongfundamentene i Nordsjøen og helt fram til moderne og store prosjekter i dag, som Barcode i Oslo og mye mer. Det er altså ikke hvem som helst vi fikk æren av å representere og kle i en ny drakt.

– Fordi Heidelberg Materials også er relativt lite kjent på folkemunne ønsket vi å sementere den solide arven og ta folk med på reisen når vi nå ser fremover. Derfor landet vi på en mer menneskelig historiefortelling, som viser den nordiske forankringen til Heidelberg Materials, og som gjør at vi felles kan eie historien, fortsetter Dyngeland.

Fokus på følelser

– Vi ønsket å lage en film som vekket gode følelser og som fortalte en menneskelig og nær historie om hvor viktig nettopp betong og sement har vært for å bygge det samfunnet vi har i dag, forklarer regissør Sigurd Fossen.

– Jeg er mest av alt fornøyd med at vi klarte å oppnå det vi satte oss ut for å få til, og skape en nær og fin branding-historie som både er veldig menneskelig, og samtidig veldig produkt-orientert. Ved å knytte linjene fra historien til nåtid og avslutte med å se fremover befester vi merkevaren i en delt historie og en delt visjon som føles sann til vår skandinaviske kultur, og som alle kan ta del i, avslutter Fossen.

Involverte

L

Lasse Røed

B-foto

D

Doan M. Nguyen

Gaffer