Henrik Ibsen i gul drakt

Ibsenfestivalen åpner lørdag 6. september, og det er Uniform som står for den visuelle profilen.

50999 7d9c8 original
51002 d2c44 original
51005 cadaf original

Utgangspunktet for festivalen er ulike tolkninger av Henrik Ibsens stykker, noe som synliggjør hans relevans i dag. Dette er også utgangspunktet for det visuelle konseptet Uniform har utviklet.

I profilen brukes kun ett bilde av Henrik Ibsen som tolkes på ulike måter ved hjelp av enkle verktøy fra vår samtid. Fotomanipulering og visuelle effekter har i den siste tiden blitt tilgjengelig for folk flest. Disse enkle verktøyene for kreativ lek har skapt et gjenkjennelig visuelt uttrykk som representerer vår tid.

Distansen mellom et slikt uttrykk og assosiasjonene man har til Henrik Ibsen er stor. Men, Henrik Ibsen var i sin tid en stemme for folk flest, og ikke nødvendigvis en representant for eliten.

Stygg-vakkert

En festival med begrenset levetid har behov for å vekke umiddelbar oppmerksomhet. Kombinasjonen av at simple visuelle effekter og en sterk signalfarge er satt i en klassisk layout, tvinger publikum til å ta stilling til det de ser. Det stygge er løftet inn i en vakker kontekst, noe som skaper en visuell spenning, og representerer kjernen i Ibsens virke.

Utvalgte sitater fra Henrik Ibsen er satt i sammenheng med de manipulerte bildene. Dette åpner for nye tolkninger av sitatene så vel som bildene.

Blackletter og antikva

Typografisk er det en tydelig referanse til Ibsen sin samtid. Dette var en spesiell periode for den typografiske utvikling. Lenge var blackletter (gotiske og ornamentale typesnitt) standard for tekst på trykk i større deler av Europa. Dette ble etterhvert utfordret av det enklere uttrykket til antikva. Man ser overgangen mellom, og i noen tilfeller kombinasjonen av, blackletter og antikva i den visuelle utformingen av Ibsen sine utgivelser.

I profilen til Ibsenfestivalen har vi brukt et typesnitt som kombinerer de to uttrykkene. Dette gir et særegent og kontemporært preg med historiske referanser.

Profilen til festivalen har skapt mange reaksjoner, og oppleves som et overaskende og uventet visuelt uttrykk fra en aktør som Nationaltheatret.

Flere av forestillingene er allerede utsolgt, før festivalen åpner førstkommende lørdag 6. September.

Involverte byråer

Uniform kvadratisk

Uniform