Hva gir man til den som har alt?

Røde Kors har et godt alternativ: noe til den som har ingenting.

80889 6cd54 original
80892 56a8a original
80895 d3392 original
80898 ed805 original
80901 849d6 original
80904 ef953 original
80907 9032e original
80910 e024b original