Hvordan få folk til å lese husleieavtalen?

Good Morning valgte å bruke humor som et grep for å skape en spennende nettside om et tørt tema.

85214 892b7 original
85208 79b2f original
85209 b660b original
85210 192fe original
85211 445bf original
85212 b6091 original
85213 3cf91 original
85215 43ac5 original
85216 16269 original
85217 78e51 original
85218 3c030 original
85219 e5424 original
85221 b33b2 original
85222 803ad original
85223 4cbeb original
85224 425e2 original
85225 b50c2 original
85226 f7c2b original
85227 4fcf7 original

– Utleie av bolig fører dessverre ofte til konflikter, og mange av disse konfliktene kunne vært unngått dersom partene hadde kjent husleieloven bedre. Husleietvistutvalget HTU bistår både utleiere og leietakere i tvistesaker, men de har også som oppgave å bidra preventivt, sier kreativ leder i Good Morning, Petter Gulli.

– Vi valgte å bruke humor som et grep for å skape en litt mer spennende side om et tørt tema. Nettsiden tar deg gjennom de fem fasene i et leieforhold der vi også har animert en rekke illustrasjoner for å forsterke ideéne, sier designansvarlig, Jørgen Winsnes.

Leken typografi og en deilig helhetsfølelse forsterker opplevelsen for brukeren som vi tror vi bruke mer tid her, enn på en vanlig informasjonsportal.

– Vi håper og tror at «Husleieloven – helt enkelt» vil hjelpe våre brukere til raskt å finne svar på mange spørsmål, sier Ellen Strømodden, leder i HTU.

Involverte byråer

ULULN Hv 400x400

Good Morning Naug