Hvordan flytte 200 år med merkevare

I snart 200 år har tiden gått og Gjensidige bestått. Nå var det på tide å revitalisere den gamle merkevaren.

23116 8d14e original

I snart 200 år har tiden gått og Gjensidige bestått. Nå var det på tide å revitalisere den gamle merkevaren. Oppgaven var utfordrende; bryt med bransjespråket og hjelp oss å ta posisjonen som det mest kundeorienterte selskapet i Nordisk forsikringsbransje. Fra norsk og tradisjonell til kundenær på tvers av landegrensene.

For å bli mer relevant for kundene måtte vi endre Gjensidiges perspektiv. I stedet for å snakke om erstatning, ville vi derfor at Gjensidige skulle ha fokus på å sikre det folk er glad i. Dette ville legge føringer både for forretningsdriften og kommunikasjon/design. Vi lanserte konseptet ”Det er godt å være forberedt”, fremhevet det klassiske ikonet i logoen og kastet alt annet over bord. Resultatet ble en helt ny visuell identitet, en helt ny måte kommunisere med kundene på, tilpasset den økende digitale tilstedeværelsen og folks ulike liv. Et fargerikt og symboldrevet univers med utgangspunkt i folks liv. Med kort vei til tjenester, råd og produkter som gjør dem godt forberedt. Gjensidige fremstår som aktuelle, relevante og tydelige.