IKEA Tekstilstipend

Hvert år lanserer IKEA en ny katalog med et nytt tema, som blir den røde tråden de neste tolv månedene. I 2012 var fokuset på tekstiler, i alle former og farger, til all mulig bruk. Målet med oppgaven var å skape en nettkampanje som kunne leve året gjennom ved å inspirere til å gjøre forandringer med tekstiler. I tillegg ønsket vi å utvikle en idé som evnet å revitalisere katalogen når den ellers ville blitt glemt eller kastet i søpla. Løsningen på oppgaven ble å lansere en stipendordning på nett, der hvem som helst kan søke på tekstiler for å gjøre små og store forandringer hjemme. 

Stipendene er tilpasset smale målgrupper, som spenner over alt fra søkernes geografiske opprinnelse, livssituasjon, yrke, målform og mye annet. Hvert stipend henviser til en spesifikk side i katalogen, hvor du kan se produktene du søker på. Nettversjonen av IKEA-katalogen er hele tiden kun et klikk unna hvert stipend. 

Det er satt av ulike datoer der stipendene deles ut, men selv om et stipend blir fordelt, kan det fremdeles søkes på. Det lanseres dessuten nye stipender med jevne mellomrom, for å hele tiden holde siden oppdatert.

 Per 9.11.12 hadde tekstilstipend.no hatt mer enn 750 000 sidevisninger på under to måneder, uten støtte fra tunge medier som feks TV. Hver eneste besøkende tilbringer mer enn 10 minutter på siden (tall pr.31.1.2013), hvilket er eksepsjonelt bra ettersom siden ikke inneholder verken film eller annen multimedia. Hver besøkende leser i snitt hele seks stipender. Dette igjen har sålangt resultert i mer enn 14 000 skriftlige søknader, mange av dem på flere A4 sider, og med søkertall som øker med ca 38 søknader hver eneste dag.

23109 ce816 original
23657 f8a39 original
35426 52bad original
35427 6e31e original
35428 d0731 original
35429 89289 original
35430 fb00e original
35431 b6124 original
35432 3994f original

Hvert år lanserer IKEA en ny katalog med et nytt tema, som blir den røde tråden de neste tolv månedene. I 2012 var fokuset på tekstiler, i alle former og farger, til all mulig bruk. Målet med oppgaven var å skape en nettkampanje som kunne leve året gjennom ved å inspirere til å gjøre forandringer med tekstiler. I tillegg ønsket vi å utvikle en idé som evnet å revitalisere katalogen når den ellers ville blitt glemt eller kastet i søpla.

Løsningen på oppgaven ble å lansere en stipendordning på nett, der hvem som helst kan søke på tekstiler for å gjøre små og store forandringer hjemme. 

Stipendene er tilpasset smale målgrupper, som spenner over alt fra søkernes geografiske opprinnelse, livssituasjon, yrke, målform og mye annet.
Hvert stipend henviser til en spesifikk side i katalogen, hvor du kan se produktene du søker på. Nettversjonen av IKEA-katalogen er hele tiden kun et klikk unna hvert stipend. 

Det er satt av ulike datoer der stipendene deles ut, men selv om et stipend blir fordelt, kan det fremdeles søkes på. Det lanseres dessuten nye stipender med jevne mellomrom, for å hele tiden holde siden oppdatert.Per 9.11.12 hadde tekstilstipend.no hatt mer enn 750 000 sidevisninger på under to måneder, uten støtte fra tunge medier som feks TV. Hver eneste besøkende tilbringer mer enn 10 minutter på siden (tall pr.31.1.2013), hvilket er eksepsjonelt bra ettersom siden ikke inneholder verken film eller annen multimedia. Hver besøkende leser i snitt hele seks stipender. Dette igjen har sålangt resultert i mer enn 14 000 skriftlige søknader, mange av dem på flere A4 sider, og med søkertall som øker med ca 38 søknader hver eneste dag.

7138-ec3df-original.pdf

23656-150fc-original.pdf PDF, 1.196 MB
Last ned

Involverte byråer

22656 cabdf original

SMFB

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2012 Butikker, restauranter og kjeder