Ikke kast søppel på Karl Johan

Rusken vil gi Oslo-borgere større ansvarsfølelse og et mer personlig forhold til sentrumsnære områder.

73084 5ef8f original
73087 f9e2c original
Karl Johan
73090 cd921 original
Carl Berner
73093 f886a original
Olaf Rye
73096 beb90 original
Carl Berner
73099 f0195 original
73105 54ff0 original

En undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av Rusken, viser at innbyggere i Oslo har inntrykk av at det er mer forsøpling i sentrum enn i deres eget nærområde.

Med sin nyeste kampanje ønsker Rusken å gi Oslo-borgere større ansvarsfølelse og et mer personlig og ærverdig forhold til sentrumsnære områder, ved å introdusere dem for personene bak kjente stedsnavn.

For å gi bildene et realistisk og personlig preg, ble det lagt vekt på å ta portretter som lå nærmest mulig opp til den historiske personen, både med tanke på modell og portrettstil.

Kampanjen er produsert av Kikkut og er å se på utvalgte ad-shels i områdene rundt Karl Johan, Carl Berners plass og Olaf Ryes plass, i tillegg til sosiale medier og på kinoer over hele Oslo.