Alt går ikke til helvete

2020 har for mange vært preget av apati og pessimisme. Et eksperiment i regi av Verdens Beste Nyheter og Kikkut viser allikevel at det er grunn til optimisme og at vi trenger gode nyheter mer enn noen gang.

Verdens Beste0

Informasjonskampanjen Verdens Beste Nyheter formidler framskritt og positive resultater om global utvikling. I år gjorde koronaviruset det umulig å dele ut fysiske aviser for å promotere kampanjen, og SAIH, Spire og Changemaker ble nødt til å tenke annerledes. Kikkuts oppgave ble å promotere kampanjen og skape engasjement på digitale flater.

Verdens Beste1
Verdens Beste2
Verdens Beste3

Løsningen ble et eksperiment som viser viktigheten av gode nyheter og den positive effekten de har på oss. Hver dag i en uke fikk deltakerne i eksperimentet tilsendt artikler fra VBN via Messenger og måtte svare på spørsmål tilknyttet artiklene. Svarene viste at 94 prosent av deltakerne ønsker flere positive nyheter om internasjonal utvikling og 9 av 10 oppga at de ble positivt påvirket av gode nyheter. Resultatene fra eksperimentet ble brukt for å promotere VBN videre og til å vise at alt faktisk ikke går til helvete.

Involverte

M

Marthe Jæger Tangen

Ansvarlig hos kunde