Nøkternt og avventende annonsemarked

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser et relativt stabilt første halvår, akkumulert, sett opp mot fjoråret.

Foto Jonas og Camilla
Jonas Buskop, Forhandlingsdirektør i Omnicom Media Group (med mediebyråene OMD og PHD), og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, presenterer Mediebarometeret for første halvår 2024. (Foto: Vibeke Kilding, FUSE)

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer har en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det utgjør en nedgang på omtrent 42 millioner kroner, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Direktør for forhandlinger og investeringer i Omnicom Media Group, Jonas Buskop, kommenterer tallene for første halvår slik:

– Annonsemarkedet kan så langt i 2024 oppsummeres som avventende. Totalt sett er en liten nedgang i henhold til hva som var forventet for første halvår. Med tanke på fordelingen mellom medietypene er hovedtrekkene også som forutsett, men lydmediene overpresterer med noen prosentpoeng sammenlignet med våre prognoser. I den andre enden forventet vi at digitale medier totalt sett ville trekke snittet noe opp, mens det så langt faktisk trekker totalen noe ned. Her er det spesielt display som så langt i 2024 leverer skuffende omsetningstall, sier Buskop.

Mediekategoriene med vekst første halvår

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på over 44 millioner sammenlignet med samme periode i 2023. Det er en oppgang på 17,1 prosent. Radio har en oppgang 12,1 prosent, og det utgjør nærmere 29 millioner. Podkast viser fortsatt god vekst fra samme periode i fjor med en økning på 76,7 prosent. Denne mediekategorien øker med i overkant av 15 millioner kroner.

– Det er enda et rekord-halvår for lydmediene med radiohusene i spissen. Når du krydrer det med høy prosentvis vekst for podkast-leverandørene, ser vi tydelige tegn på at stadig flere annonsører benytter ressurser på sin audio-strategi, sier Buskop.

Utendørsreklame viser en økning på 9,5 prosent. Dette er en økning på over 32 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kino viser en økning på 10,2 prosent, noe som utgjør 7,5 millioner kroner. Digitale medier samlet ligger litt under fjoråret, med en nedgang på 1,6 prosent, men flere av underkategoriene har fremgang. Video, sosiale medier og influencer marketing øker. Video har en økning på over 36,4 millioner kroner (10,8 prosent), sosiale medier øker med 14,5 millioner kroner (2,8 prosent) og influencer marketing øker med 3,3 millioner (23,4 prosent).

Mediebarometer Juni 2024

Mediekategoriene med nedgang første halvår

Som nevnt er det nedgang samlet under mediegruppen «digitale medier», og det er display som har den største nedgangen i kroner, med nærmere 55 millioner (6,5 prosent). Søk har en nedgang på 10,1 prosent, som utgjør 31,5 millioner kroner.

– Det benyttes fremdeles store summer på display i Norge, men utviklingen er definitivt skuffende. Dette henger sammen med mindre interesse fra annonsørene, som igjen fører til lavere auksjonspris innenfor det programmatiske, og dermed gir en dobbelteffekt, forklarer Buskop.

TV har en nedgang på 3,1 prosent (47,4 millioner). Printmedier og DM er redusert med nærmere 70 millioner kroner fra samme periode i fjor, hvor dagspresse står for en nedgang på 18,4 prosent (27,2 millioner) og DM står for en nedgang på 14,5 prosent (35,2 millioner).

Prognose for neste halvår

– Våre prognoser tilsier fremdeles at 2024 vil ende opp med positivt fortegn. Isolert sett forventer vi at andre halvår vil se en vekst på minimum 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2023, og at vi dermed ender året totalt på en liten vekst. Med tanke på generell inflasjon i samfunnet for øvrig innebærer dette allikevel fremdeles nøkterne tider for alle som livnærer seg på annonser, avslutter Buskop.