Norge trenger et sykepleierløft

I Kikkuts nyeste kampanje for Norsk Sykepleierforbund, Helsesjekken: Sykepleierspesial, gjør Lene Drange (Luksusfellen) opp status på Norges sykepleierøkonomi.

1 Toppbilde

Norsk helsevesen står overfor store utfordringer. Rapporter utført av Menon Economics på vegne av Norsk Sykepleierforbund viser blant annet at alle tilgjengelige midler fram til 2060 må brukes til å kompensere for demografiske endringer i befolkningen. Allikevel er det lite som tyder på at Norge vil ruste opp eller investere mer i helsesektoren i årene som kommer. Dette vil påvirke samfunnet vårt i stor grad og pasientsikkerheten vil bli truet. Derfor vil NSF ha en ansvarlig politisk samling fra partiene på Stortinget for å gjennomføre et sykepleierløft for vår felles trygghet nå.

3 Karusell 2
3 Karusell 1

I Helsesjekken: Sykepleierspesial bruker Lene Drange enkel pedagogikk når vi argumenterer for hvorfor Norge må gjøre en livsviktig investering i livsnødvendig sykepleierkompetanse, og at det haster.

Kampanjen er en del av en større strategi for å promotere et sykepleierløft, med klare politiske mål, tiltak og visjoner for å skape trygghet for vår felles helsetjeneste i årene framover.

https://sykepleierloftet.no

Puslespill
Lønnsvekst
Arbeidsbelastning
Investering
Utdanning

Innleie

Sykepleierforbundet-1-innleie-30-sek-v2.mp3
Last ned

Utdanning

Sykepleierforbundet-2-utdanning-30-sek-v2.mp3
Last ned

Heltid deltid

Sykepleierforbundet-3-heltid-deltid-35-sek-v2.mp3
Last ned