Ja takk, begge deler

Ludens har laget film for NAV om pensjonsreformen.

15292 f6e8f original

Fra neste år gjelder det nye regler for alderspensjon. Da får de som er fylt 62 år nye muligheter til å kombinere jobb og pensjon slik de selv ønsker. Filmen er en del av en kampanje som også inkluderer nett og print. Målet er først og fremst å vekke nteresse for de nye mulighetene, for at folk som er i nærheten av pensjonsalder skal søke mer informasjon, og etter hvert ta stilling til hva de vil gjøre.

Team hos Ludens:

Hilde Lauritzen, Tor Alf Elverum, Tore Lie

Team hos Fantefilm:

Kristoffer Borgli, Elle-Beth Lønnestad, Martin Sundland

Involverte byråer

Ludens Reklamebyrå