Kan ikke du bare få kreft!

Amnesty International Norge lar folk få oppleve netthets på kroppen i en ny og viktig film, signert Anorak og produksjonsselskapet Heimlich.

– Selv om netthets er et kjønnsnøytralt problem, er det dessverre slik at kvinner opplever en annen og mer seksualisert form for hat enn menn. Her snakker vi folk som bruker digital vold i et forsøk på å fjerne viktige stemmer fra debatten, sier kreatør Tone Jansson i Anorak.

24 timer med hat

– Amnesty International ønsket oppmerksomhet rundt et stort samfunnsmessig onde, og fremme krav om at Norge må få en lov som beskytter bedre mot kjønnsbasert hets, forteller kreatørkollega Anna Gjendem.

– For å sette temaet på agendaen samlet vi inn ekte meldinger som er sendt til kvinner, og lot fire personer få oppleve 24 timer med hat. Resultatet ble en film som var både god og vond å lage, sier hun.

Utfordrende regioppgave

Filmen som til nå er sett over 300.000 ganger er regissert av Stefan Faldbakken i produksjonsselskapet Heimlich.

– Det var en utfordrende regioppgave å skulle synliggjøre resultatet av et hat som i seg selv er helt skjult for omverdenen. Og der mottakeren i tillegg kjemper imot å la seg affektere. Løsningen ble å la hat meldinger treffe fire personer helt uforberedt, og så fange de ørsmå endringene i adferd som sakte men sikkert avslører hvordan de stadig får det mer og mer ubehagelig på innsiden.

– Filmen hviler på veldig små nyanser, men klarer samtidig å tydelig formidle hvor terroriserende det er å bli utsatt for en kontinuerlig strøm av netthets. Og hvor umulig det er å fungere normalt i en slik «digital schizofreni›. Stor takk aktørene våre som ble med på dette eksperimentet, og spesielt til Tone og Anna for et veldig intenst og vellykket samarbeid.

Del av en større mobilisering

Sommeren 2018 gjennomførte Amnesty en undersøkelse om hatefulle ytringer på nett mot norske kvinner. Der kom det frem at mer enn 1 av 10 kvinner har blitt utsatt for netthets.

– Vi har gjort funn som viser at over halvparten av de som ikke selv har opplevd netthets er blitt bevisste på hvordan de opptrer fordi de har sett hva andre må tåle. 28 prosent forteller at de begrenser seg mye for å unngå å selv bli trakassert, sier Jon Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Amnesty har mobilisert alt fra profilerte politikere til vanlige folk for å støtte et forslag til lovendring som snart skal fremmes for Stortinget. I straffeloven står det i dag at det ikke er lov å komme med hatefulle ytringer på grunn av en persons etnisitet, religion, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

– Vi mener at det også skal bli ulovlig å krenke og nedverdige andre på grunn av en persons kjønn. Hatefulle ytringer basert på kjønn må kunne straffes som hatkriminalitet, sier Egenæs.