Klart for årets alkokampanje

I samarbeid med Gambit H+K, har Bates United utviklet årets alkoholkampanje for Helsedirektoratet. Fokuset er på skjenkeregler.

39991 9ba84 original
39994 2fa2a original
39997 1504b original
40000 8f9fe original
40003 665b0 original