Klassekassen.no

Problem: GE Money Bank ønsker å bedre sitt omdømme gjennom å synliggjøre selskapets Corporate Social Responsibility (CSR): "Hvordan kan vi fortelle bankens kjernemålgruppe at GE Money Bank er opptatt av å skape gode ringvirkninger i ulike lokalmiljøer ved å bevilge midler til allmennyttige formål?" Ønskelig å lage en kampanje som ikke krever medieinvesteringer over kr 5000 og involverer minst 50

25619 817cf original
33580 870c8 original
33581 fcb6e original
33582 7d9e0 original
33583 5ca53 original
33584 2eb09 original
33585 afcc8 original
33586 da88e original