Konsekvensen av KRLE

TRY/Apt har hjulpet Human-Etisk Forbund med å lage en kampanje med flere filmer som illustrerer konsekvensene av det nye KRLE-faget på ulike måter.

58702 730b3 original
58705 8e6d9 original
58708 5ca61 original

Gjennom samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF har de blitt enige å endre dagens religionsfag til å inneholde «om lag» halvparten kristendom og å legge en K til fagnavnet for å symbolisere den økte vekten på kristendom.

Human-Etisk Forbund jobber for en inkluderende skole, der alle livssyn blir presentert på en objektiv og rettferdig måte. Forbundet mener at endring av RLE-faget til KRLE vil sette disse verdiene i fare. Den offentlige skolen bør være et sted som samler elever på tvers av religion og livssyn, ikke en arena for splittelse. Skolen skal favne alle, og dette forslaget står for det motsatte av hva den offentlige skolen skal tilby.

TRY/Apt har hjulpet Human-Etisk Forbund med å lage en kampanje med flere filmer som illustrerer konsekvensene av det nye KRLE-faget på ulike måter.