Ku-Shake

Bakgrunn: Våren 2010 lanserte Litago et nytt produkt: 1 liter Milkshake med sjokoladesmak

1637 13bb8 original
2654 6be7f original
3585 95927 original
4142 26319 original

Bakgrunn:

Våren 2010 lanserte Litago et nytt produkt: 1 liter Milkshake med sjokoladesmak. Vår oppgave var å lage en morsom og engasjerende kampanje som posisjonerte Litago Milkshake i et marked hvor det allerede var mye konkurranse, og samtidig lansere nyheten 1 liter sjokolademelk.

Utfordring:

Utfordringen var todelt. På den ene siden så vi at konkurrentene var stadig mer frempå, hvor blant annet Q-meieriene kommuniserte tungt at de hadde “Norges beste sjokolademelk”. Vi så at det var viktigere enn noen gang å opprettholde lojaliteten blant Litago fansen - og spille på deres premisser. Aldri før var engasjement og involvering viktigere.

I tillegg så vi at Litago var mest kjent hos målgruppen for vanlig smakssatt melk. Nesten all kommuniksjon hadde dreid seg om denne produktgruppen. Så en annen utfordring var å øke kjennskapen til milkshakeproduktene, og da spesielt nyheten 1 liter sjokolademilkshake. Vi skulle ta eierskap til begrepet “20 sekunders risting”

Løsningen ble å lansere spillet Ku-shake, en lokasjonsbasert smartphone applikasjon tilpasset nett, iPhone, iPod Touch og iPad. Engasjementet vi fikk rundt kampanjen førte til fantastiske resultater både engasjement- og salgsmessig.

Resultatet, og case-film fra kampanjen kan dere se ved å klikke på vedlagte link.