KuttMatsvinn2020 på verdens miljødag

Serveringsbransjen vil ha med gjestene på å KUTTE matsvinnet.

89705 33aa3 original
89706 cdd63 original
89707 b8fd2 original
89708 b37c9 original
89709 a323f original
89710 f04c5 original

Det historiske samarbeidsprosjektet om å redusere matsvinnet med 20 prosent i norsk serveringsbransje tar nye grep. Over 1600 serveringssteder har tilsluttet seg prosjektet og er i gang med å kartlegge eget matsvinn og utarbeide tiltak for å redusere det. Nå inviteres gjesten med.


– En tredel av maten som produseres kastes. Matsvinn er et stort globalt problem vi mennesker kan løse sammen. Vi må slutte å kjøpe, lage eller forsyne oss med mer mat enn vi klarer å spise. Vårt mål er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020, sier Anne-Grete Haugen i Matvett AS.


Nasjonal kampanje


Dette er hovedbudskapet i den nasjonale kampanjen som sparkes i gang på mange av landets hoteller, kantiner og restauranter i dag. Kampanjen skal synliggjøres i form av korte filmer i sosiale medier, plakater og skilt på bordene samt Goodiebags til gjestenes rester. Menyer med lavt fotavtrykk og innkjøp av annensorterte frukt og grønnsaker er andre tiltak som serveringsstedene tester ut for å sette ekstra fokus på at vi må ta bedre vare på ressursene.


Stor oppslutning i serveringsbransjen


Over 1600 spisesteder er nå med i KuttMatsvinn2020 og disse jobber systematisk med å kutte sitt matsvinn. Prosjektet har så langt rekruttert over halvparten av hotell- og kantinesektoren i Norge, i tillegg til mange restaurantkjeder, og representerer mer enn 25.000 ansatte. Nå rulles kampanjen mot gjestene ut over hele landet, og inspirasjon og små vennlige oppfordringer skal bidra til å heve kunnskapen og redusere gjestenes tallerkensvinn, som representerer ca. en tredel av matsvinnet på spisestedene.


– Verdens miljødag er en fin dag å kickstarte en kampanje som inviterer gjestene med på matsvinndugnaden. Skal vi løse matsvinnfloken er det helt avgjørende med et storstilt samarbeid der flest mulig virksomheter drar lasset sammen, med både ledelsen, de ansatte og gjestene om bord, sier Haugen.


Hjelper gjesten til bærekraftig adferd


Undersøkelser viser at vi ønsker å ta miljøansvar, men at vi ikke alltid vet hvordan. Ingen synes det er hyggelig å forlate en tallerken med mye rester, og denne kampanjen skal bidra til å legge til rette for gode matopplevelser, der mindre mat går til spille. I stedet for å fokusere på hvor mye mat som kastes, skal gjestene oppmuntres til å ta bærekraftige valg, som å bestille en mindre porsjon hvis de ikke er så sultne, velge tilbehør som passer for dem og uoppfordret få tilbud om å få med restene hjem i en Goodiebag med en påskrift som «God mat hører hjemme i magen, morgendagens lunsj». Ønsket etterlatt inntrykk er en gjest som både er fornøyd med egen og spisestedets innsats for miljøet og ressursuttaket.


Tallenes tale


Resultater fra kartleggingen i KuttMatsvinn2020, som gjennomføres av Østfoldforskning på vegne av prosjektet, viser at det kastes omtrent 18.000 tonn nyttbar mat fra norske hoteller og kantiner. Dette tilsvarer mat for 832 millioner kroner eller 44.000 tonn CO2. Dette er historiske data som viser at potensialet også er stort i serveringsbransjen. Årsakene til dette er blant annet overproduksjon og at gjestene forsyner seg med mer enn de klarer å spise.