Metall i returpunktet

Tall på Renovasjonsetatens innsamling av avfall i hovedstaden viser at Oslofolk blir stadig bedre

33805 88485 original
33806 201d3 original

Tall på Renovasjonsetatens innsamling av avfall i hovedstaden viser at Oslofolk blir stadig bedre. Glass øker spesielt mye, men når det gjelder metall er tallene lave. Dette til tross for at metall skal legges i samme beholder som glass. Undersøkelser viser at én av grunnene til dette er at folk rett og slett ikke er klar over hvor metallet skal. Vi ville derfor gjøre noe med dette på Renovasjonsetatens reserverte utendørsflater. I tråd med annen kommunikasjon fra etaten, skulle også denne være positiv og oppfordrende og ikke belærende eller svartmalende.

Radioreklame 1

222-7658f-original.mp3
Last ned

Radioreklame 2

322-c08f8-original.mp3
Last ned

Radioreklame 3

406-486bf-original.mp3
Last ned