Miljøagentene er ikke lenger bare skuffet

Barnas miljøvernorganisasjon har nylig sluppet en kampanjefilm for å sette marin forsøpling på dagsorden.

86487 64154 original

Tidligere har Miljøagentene gjort seg bemerket med sitatet «jeg er ikke sint – bare veldig, veldig skuffet». Nå har det blitt så mye plast i havet at Miljøagentene ikke lengre bare er skuffa, de er faktisk sinte også. De oppfordrer derfor alle til å bli med å rydde strender og slutte å kaste søppel i naturen.

Marin forsøpling, eller litt enklere sagt søppel i havet, er et stort miljøproblem som mange miljøagenter over hele Norge er opptatt av. Det er mange grunner til det. For eksempel kan fugler, fisk og dyr som lever i havet spise søppelet fordi de tror det er mat, eller skade seg på det ved å vikle seg fast i det. Giftstoffer fra plast kan også havne i menneskekroppen til slutt, etter hvert som det akkumuleres i næringskjeden.

Miljøagentene har flere løsninger på problemet. For eksempel arrangerer de ryddeaksjoner over hele landet, som faktisk er det mest effektive tiltaket mot marin forsøpling. I tillegg til å rydde søppelet som allerede ligger i naturen jobber Miljøagentene for å hindre at enda mer søppel havner i havet, blant annet gjennom å oppfordre til å bruke mindre plast i hverdagen og å resirkulere plasten man bruker.

Idéen er utarbeidet av Miljøagentene i samarbeid med Fantefilm.