Morgendagens helter

Det finnes mye som er verdt å heie på; idrettsprestasjoner, kulturopplevelser og skaperevne. Selv om vi nordmenn er glade i å feire store idretts- og kulturprestasjoner, er det kanskje lysten til å lære som fortjener den aller største applausen. Matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de viktigste oppgavene både Statoil og samfunnet har foran seg. Morgendagens helter er et unikt og langsiktig program, der Statoil også støtter realfagsprogrammer på alle nivåer i utdanningssektoren. Gjennom støtte og motivasjon til fokus på den viktigste forutsetningen for å lykkes, nemlig lysten til å lære, tar Statoil en samfunnsrolle som overstiger deres oppgave som økonomisk garantist for den norske velferdsutviklingen. I to bredt anlagte filmer viser vi norske elevers, studenters, foreldres og læreres møte med henholdsvis skolestart og eksamen – de viktigste milepæler i et skoleår. Statoil heier på alle som står på for egen og andres læring, og fører bevis for sin konkrete støtte til realfagsprosjekter i andre kanaler, som print og web.

23571 456d6 original
23572 7ba8e original
23573 f08cc original

Det finnes mye som er verdt å heie på; idrettsprestasjoner, kulturopplevelser og skaperevne. Selv om vi nordmenn er glade i å feire store idretts- og kulturprestasjoner, er det kanskje lysten til å lære som fortjener den aller største applausen. Matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de viktigste oppgavene både Statoil og samfunnet har foran seg. Morgendagens helter er et unikt og langsiktig program, der Statoil også støtter realfagsprogrammer på alle nivåer i utdanningssektoren. Gjennom støtte og motivasjon til fokus på den viktigste forutsetningen for å lykkes, nemlig lysten til å lære, tar Statoil en samfunnsrolle som overstiger deres oppgave som økonomisk garantist for den norske velferdsutviklingen.

I to bredt anlagte filmer viser vi norske elevers, studenters, foreldres og læreres møte med henholdsvis skolestart og eksamen – de viktigste milepæler i et skoleår. Statoil heier på alle som står på for egen og andres læring, og fører bevis for sin konkrete støtte til realfagsprosjekter i andre kanaler, som print og web.