Morgendagens løsninger

Hjernekraftverk er en holdningskampanje fra Forskerforbundet.

64657 2d7bd original

Norske forskere fortjener bedre vilkår, og Forskerforbundet jobber for å øke Norges satsing innen forskning. Forskning er en stor del av våre liv, hver dag, uten at vi alltid tenker over det. Filmen retter en takk til forskerne og arbeidet som legges ned i å skape en bedre fremtid for oss alle.

Selv om det er forskning som gir oss morgendagens løsninger, er Norge dårligst i Norden når det kommer til å investere i forskning. Forskerforbundet ønsker å styrke bevisstheten knyttet til tematikken, og skape et engasjement knyttet til forskernes kår i Norge.