NAF og Trigger bak vågalt trafikkeksperiment

NAF gjennomførte i dag tidenes trafikkeksperiment ved å redusere køtiden på Norges mest trafikkerte veistrekning, E18, med hele 30 prosent, midt i rushtiden.

65455 67442 original
65458 c119f original

Trigger har hjulpet NAF å reposisjonere seg fra bilistorganisasjon til en interesseorganisasjon for alle trafikanter. Første skritt var å agendasette samferdselsutfordringene Norge står overfor og hva man i felleskap kan gjøre for å løse problemene. I dag beviste de at det er mulig å få trafikken til å flyte under Norgeshistoriens største trafikkeksperiment.

– Med «Kampen om Tiden» har målet vært å snakke om samferdsel og transport på en måte som er relevant for folks liv. Vi ville løfte fokus opp fra asfalten og inn i livene til vanlige folk. Samferdsel handler om å finne gode løsninger på hverdagslogistikken. Jeg er stolt av at NAF som interesseorganisasjon for alle trafikanter har tatt denne rollen, sier Christan Bjøntegaard, markedssjef i NAF.

«Kampen om tiden»

For å forklare hvordan man kan unngå kø er det laget en filmbasert nettside sammen med vitenskapsformidler, Andreas Wahl. På www.kampenomtiden.no blir vi kjent med en vanlig familie og deres kamp om tiden i en hektisk hverdag. Underveis lærer man om hvorfor tiden forsvinner i trafikken og ikke minst hvordan vi kan ta den tilbake. Filmene og nettsiden er laget i samarbeid med Bacon og Good Morning.

Tall fra NAF viser at 6 av 10 norske foreldre opplever tidsklemmen. For Trigger ble dette en nøkkel for å skape engasjement i befolkningen.

– Barnefamilier har en mer komplisert hverdagslogistikk enn folk i andre livsfaser. Derfor ville vi fokusere på løsninger som gir barnefamilier positive alternativer til dagens bilbruk og som minsker tidstapet i hverdagen, sier Markus Eckbo Endresen, konsulent i Trigger.

Historisk allianse

NAF har med sine 500.000 medlemmer en sterk stemme i norsk samferdselsdebatt. Med «Kampen om Tiden» har de i tillegg et historisk sett av alliansepartnere i ryggen.

På tirsdag donerte IKEA Slependen parkeringsplassene sine til innfartsparkering denne dagen, NSB økte kapasiteten på tog med 2000 plasser fra Drammen via Asker inn til Oslo, Ruter doblet antall bussavganger inn til byen, Telenor oppfordret alle ansatte til å starte tidligere eller senere på jobb og tilbyr den nødvendige teknologien for at dette kan gjennomføres, Microsoft stengte hovedkontoret sitt den 22.september slik at flest mulig skulle jobbe hjemmefra, og NHO og SmartCity Bærum oppfordret resten av næringslivet og kommunene til å tilrettelegge for fleksibel arbeidstid og alternative transportløsninger.

– Kø inn til storbyene koster samfunnet hele 2,6 millioner kroner i minuttet. En sum som bare vil øke med befolkningsveksten i årene som kommer. Med trafikkeksperimentet ønsket vi, sammen med våre samarbeidspartnere, å vise at det faktisk finnes gode løsninger på dagens og morgendagens trafikkutfordringer. At vi klarte å redusere køtiden i morgenrushet på E18 med hele 30 prosent, viser at løsningene vi har presentert i dag er mulige å gjennomføre og at folk har vilje til å gjøre beviste transportvalg når det tilrettelegges for det, sier Bjøntegaard.

Reduksjon i køtid på E18

  • Mellom klokken seks og klokken syv tirsdag morgen var det en reduksjon på 30 prosent i køtid
  • Mellom klokken syv og klokken åtte var det en reduksjon på 28 prosent i køtid
  • Mellom klokken åtte og klokken ni, ble det registrert en ulykke på E18, men til tross for dette ble det registrert en reduksjon på 17 prosent i køtid

Dette er tall sammenlignet med øvrige tirsdager i september, og de er basert på målbare data.