Nærmere melkebonden på nett

Kampanjene rundt regional TineMelk fortsetter: Halgoen står bak en nettløsning der vi inviteres til å bli kjent med 20 gårder og bønder i fem ulike regioner.

17797 b01a9 original
17798 feb32 original
17799 e1f22 original