NAV og helsetjenesten forebygger med HelseIArbeid

HelseIArbeid er en felles satsing av NAV og Helsetjenesten for at flest mulig kan ha en god jobbhverdag, tross plager.

94942 176a9 original
94940 a6584 original
94941 d5960 original

HelseIArbeid er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og en prosess for å knytte fagstoffet til eget arbeidsmiljø. Kunnskapsformidlingen gjøres av NAV og helsetjenesten, og retter seg både mot arbeidstakere- og givere. Målet er at ansatte skal være trygge i jobb, tross eventuelle plager. Gjennom HelseIArbeid er det også et tilbud om rask avklaring av eventuelle behandlingsbehov gjennom en tverrfaglig utredning i poliklinikk.

Seniorrådgiver Stian Kersenboom Johnsen ved IA-kontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet forteller at virksomhetene må selv ønske å ta i bruk HelseIArbeid.

– Virksomhetene må være interessert i å jobbe systematisk over tid med de tiltakene som ligger i modellen. Det er viktig med god lederforankring og et godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Samtidig er det mye informasjon å sette seg inn i. Hensikten med animasjonsfilmen er derfor å fortelle historien om HelseIArbeid på en enkel og engasjerende måte, sier Kersenboom Johnsen.

HelseIArbeid er et virkemiddel i ny IA-avtale (2019-2022), men er foreløpig ikke et tilbud i alle fylker. – Dette handler om forpliktende tjenestesamhandling mellom NAV og helsetjenesten som er utfordrende, men nødvendig, for å at vi skal lykkes med tilby HelseIArbeid hele landet.

Kunnskapsformidlingen i HelseIArbeid skal bidra til å øke arbeidsplassens evne til å møte alle med respekt. På den måten kan den enkelte ta sine valg basert på kunnskap og forståelse, med anerkjennelse fra sine kollegaer. Nettopp viktigheten av å skape en gjensidig respekt mellom alle involverte var også et sentralt moment i utformingen av det visuelle formspråket.

Motion designer Christoffer Klungerbo i TRY Apt sier de var viktig å formidle tematikken uten at det virket som om det ble rettet en pekefinger mot dem som sliter med plager.

– Vi skapte et univers som ikke oppleves for alvorstynget og som parallelt behandler innholdet med verdighet. Et grep ble å bruke sirkler som et gjennomgående element. Sirkelen er en trygg og positiv form som også er primærformen i både NAV og Helsedirektoratet sine logoer. I tillegg har formspråket en grad av overdrivelse, men med den graden av respekt som historien fortjener, sier Klungerbo.