Never Satisfied

Som en ukjent oljeaktør i USA og Canada, stod Statoil ovenfor en rekke utfordringer. Hvordan når man frem til en bransje, som blir stadig likere og stadig mer fokusert på bruk av teknologi til å løse sine utfordringer? Svaret ble å ikke snakke om teknologi, men om mennesker; og hvordan Statoils ansatte har en holding som sier at man alltid tenker på hvordan arbeidet kan forbedres - selv når man nærmer seg grensen for hva som er mulig. Målgrupen er potensielle medarbeidere for Statoil, primært i Houston og Calgary, og i primært ingeniører og geologer. Løsningene viser hva som skjer om man tar et "oljefelt" og løfter det inn på arbeidsbenken. Da blir det en diskusjon om hvordan man kan komme opp med løsninger som er enda bedre enn man har i dag.

35393 2a95c original
35394 5d2cc original