Norges Fotballforbund, visuell profil

Norges fotballforbund ble i toppklubbene oppfattet som gammelmodig, og mer som en "sinke" enn som en medspiller i den kommersielle utviklingen av fremtidens fotballprodukt

2218 a9b86 original
3193 256af original
4127 38669 original