Norges lengste heispitch

Tekna kom til Los & Co med et ønske: Å fortelle sine medlemmer hva som er kjernen i medlemskapet. Det viste seg at kjernen var nokså stor.

Tekna er Norges største fagforening for folk med mastergrad i naturvitenskap eller teknologi, og tilbyr blant annet juridisk bistand, faglige tilbud og nettverk over hele landet, samt en av landets beste bank- og forsikringsavtaler.

Å fortelle det kort var, vel, ikke så enkelt.

– Oppdraget vi fikk var å lage en rask og effektiv fortelling om alle fordelene til Tekna, forteller Nikolai Andersen og Karl Nystøyl, kreativt team bak jobben. – Litt av utfordringen er at Tekna har veldig mange fordeler og vi har kort tid på å fortelle dem. Så vi spøkte litt med at dette må bli en ekstremt lang heispitch og begynte å lete etter en heistur som tok ekstremt lang tid.

Og etter å ha innsett at Mponeng-gullgruven i Sør-Afrika ble vel friskt, rettet vi blikket mot Norge. Her fant vi ut at Norges lengste heis, ikke går i et hus, men i Hardangerbroen. Når den broen i tillegg er bygd med god hjelp av mange Tekna-medlemmer, begynte brikkene å falle på plass.

Og heisturen kunne begynne.

Involverte byråer

79563 aa7a1 original
Los & Co
N

Nikolai Andersen

Kreativt team

M

Mette Løland

Kundeansvarlig

A

André Unneland

Rådgiver