Norges punktligste person

Mål: Siden SAS oppfattes som et litt dyrere flyselskap er det viktig å fremme hva det er du betaler ekstra for.

23724 d1090 original

En av fordelene ved å kjøpe et sete hos SAS er at du kan være relativt sikker på å komme frem i tide. Punktligheten er verdifull for folk, og følgelig var målet med jobben å ytterligere befeste sin posisjon som det punktligste flyselskapet.


Beskrivelse:
Konkurransen hadde som oppgave å kåre Norges punktligste person. Dette gjørde vi ved å lage en fb-app der man skulle klokke inn forskjellige SAS-ankomster rundt i Norge opp mot et svært nøyaktig atom-ur som viser tiden helt ned til hundre-tusendeler av et sekund. I tillegg kunne du til en hver tid spille på mobil gjennom en synkronisert web-app. Den som i løpet av 14 dager hadde stoppet dette uret nærmest en av SAS sine regulære ankomsttider ble av SAS kåret til Norges punktligste person, og fikk sitt portrett på et SAS-haleror, og vant reiser til en verdi av 100.000 kroner.


Effekt:
Med et svært begrenset budsjett klarte vi å generere en stor aktivitet rundt konkurransen og kåringen av Norges punktligste person. Viser forøvrig til casefilmen for mer konkrete resultater.

Involverte byråer

87032 eb28c original

NORD DDB