Norges største idrettslag – uten en eneste utøver

Heia IF er et symbolsk idrettslag som representerer barn i lavinntektsfamilier.

95140 7fd1d original
95138 e86cb feature

I Norge lever det over 100.000 barn i lavinntektsfamilier, og mange av disse har ikke mulighet til å delta i idrett. Heia IF er et symbolsk idrettslag som representerer disse barna, og er opprettet av Coop og Røde Kors. Kampanjen er utviklet av WAL.

Kampanjen består blant annet av film til tv og kino, en markering på Lerkendal, boards, og salg av supporterskjerf for å støtte saken.

Heia IF-kampanjen er en del av Coop-dugnaden som ble etablert i 2018, og som jobber for å få flere barn ut i organisert idrett ved å dekke kontingenter for barn i lavinntektsfamilier. Frem til nå har over 4500 barn fått dette tilbudet igjennom ordningen.