Norsk fosterhjemsfilm tar verden med storm

Den nye informasjonsfilmen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gått viralt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) informasjonsfilm skulle brukes på Facebook for å rekruttere flere norske fosterhjem. Nå har filmen om nettverk og nærmiljø gått viralt, og i løpet av en uke har gutten i klasserommet rørt hjertene til mer enn 100 millioner mennesker over hele verden.

Temaet Nettverk og nærmiljø står sentralt i kampanjen som Bufdir nå er ute med - og filmen Matboksen har ikke bare fått norske hjerter til å banke. I løpet av en uke har den blitt sett av mer enn 100 millioner mennesker over hele verden.


– Det er godt å se at mange av oss ønsker å ta ansvar når et barn eller ungdom nær oss trenger hjelp. Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. At barnet får bli i et kjent miljø kan være betryggende for alle parter, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere, sier direktør Mari Trommald.

85405 8a83d feature
Fra innspillingen.

Filmen «Matboksen» er laget av Kitchen reklamebyrå og produsert av Willy Nikkers med Jens Lien på regi.

– Det er gøy at slik er mulig, og selv om det for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ikke er noe tilsiktet poeng at millioner av folk ser filmen der ute i verden, så er det viktig når dette fører til presse og legitimitet for saken her hjemme. Jeg tror den enorme spredningen viser hvor viktig saken er og hvor naturlig det er for folk å hjelpe hverandre også i slike situasjoner, sier Bendik Romstad, tekstforfatter i Kitchen reklamebyrå.

– I kanaler der så få som 10 prosent av seerne ser film uten lyd var det viktig å gjøre fortellingen tydelig og varm, uavhengig av dialog eller kompliserte budskap og ikke et stort format. Den globale spredningen av filmen er et bevis på at gode historier, fint fortalt, fortsatt kan vekke følelser og reaksjoner hos folk, avslutter Romstad.

Fakta

I år 2000 bodde 6000 barn i fosterhjem i Norge. I dag er tallet over 11.500. En fjerdedel av disse barna bor i dag i fosterhjem i slekt og nettverk.

I en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion for Bufdir sier 16 % at det å bli fosterforelder er aktuelt for dem, enten nå eller på sikt. Undersøkelsen viser blant annet at:

  • Seks av ti ville vurdert å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien hadde hatt behov for det
  • Nesten tre av ti ville vurdert å melde seg som fosterhjem hvis et barn i nettverket eller nærmiljøet trengte fosterhjem