Norsk Tipping tydeliggjør samfunnsrollen

En ny måte å snakke om merkevarekonseptet «Gi drømmen en sjanse».

– Overskuddet fra Norsk Tipping har vært en viktig del av utviklingen av det norske samfunnet siden den første Tippekupongen i 1948, sier Kristin Røe, som er leder for markedskommunikasjon i Norsk Tipping.

Ordningen der hele overskuddet går tilbake til samfunnet bidrar årlig med flere milliarder til kultur, idrett og humanitære formål. Denne modellen skaper forutsigbare rammebetingelser for norsk frivillighet og vi vet at pengene kommer samfunnet til gode.

– Den viktigste rollen vår er å sikre at pengespill foregår i ansvarlige og trygge rammer. Samtidig er det viktig for oss at nye og yngre målgrupper får kjennskap til hva overskuddet går til, og selvfølgelig trenger vi å styrke og aktualisere oss hos de som allerede har god kjennskap til selskapet og vår samfunnsrolle, sier Røe.

– I samarbeid med Pol har vi utviklet en ny måte å snakke om vårt merkevarekonsept «Gi drømmen en sjanse». Vi har valgt å beholde dette konseptet fordi vi mener at det er nettopp dette Norsk Tipping gjør hver eneste dag, både med tanke på spillere og ikke minst alle de som får glede av overskuddet, sier markedskommunikasjonsansvarlig Tove Kristin Liberg i Norsk Tipping.

– Dette er bare starten på et langsiktig arbeid for å tydeliggjøre merkevaren Norsk Tipping. Vi mener vi har funnet et kreativt konsept som er slitesterkt og anvendelig på store og små flater og arenaer over tid, sier Kreativ Leder Janne Brenda Lysø i Pol.

Og det er nettopp Janne Brenda Lysø og Christian Solemsli Lauritzen som er det kreative teamet bak den nye kampanjen.

Konseptet lanseres med filmer på TV og i sosiale medier i tillegg til utendørs, digitale bannere og i butikk og PR-tiltak.