NTNU – Vi leter etter de gode hodene overalt

Beskrivelse av oppdraget: Kampanjeprofil for studentrekruttering 2008-2011

737 3fe6f original
1150 29295 original
1202 98567 original
1750 766e2 original
2201 79fa1 original
2767 3e04d original
3701 35b41 original

Beskrivelse av oppdraget: Kampanjeprofil for studentrekruttering 2008-2011.

Bakgrunn og målsetting for oppdraget: NTNU er et av landets mest kjente breddeuniversiteter med en sterk profil på teknologi og naturvitenskap. NTNU har gjennom de siste årene hatt økning i antall søkere, og et flertall av disse har allerede et sterkt kjennskap til universitet. Universitet antok imidlertid at det var grupper av potensielle studenter det ikke klarte å tiltrekke seg. Målet for kampanjeprofilen ble derfor å treffe de som ikke kjente NTNU godt nok til å se universitetet som et naturlig førstevalg, samtidig var det viktig å ikke fremmedgjøre de som allerede så NTNU som sitt fremtidige universitet. Den primære målgruppen var 17-21 åringer.

Det var viktig at NTNU fremsto som helhetlig og profesjonell i all kommunikasjon, og at de sterke faglige profilene hos fakultetene ble ivaretatt. Kommunikasjonen skulle bidra til posisjonering av NTNU som det skapende universitet.

Konsept/idé til grunn for arbeidet: Illustrasjonenes visuelle uttrykk er sprunget ut fra NTNUs faglige ståsted. Det grunnleggende konseptet er de gode hodene NTNU leter etter, og de idéene og kreativiteten som de innehar. Hodene reflekterer den kunnskapen som utvikles ved NTNU og de fagområdene som finnes der.

I kampanjeprofilen ble det utviklet en verktøykasse av illustrasjoner og elementer. Hvert fakultet har fått sin egne unike illustrasjon og de 70 studieprogrammene sitt eget element. Foruten det overordnede slagordet er ”Vi leter etter de gode hodene overalt”, er det også utformet slagord for hvert utdanningsområde. I tillegg benyttes utsagn som et virkemiddel på annonser. Virkemidlene i verktøykassen ivaretar muligheten for en meget fleksibel bruk slik at budskapet kan spisses mot ulike fagretninger og mottakere. Samtidig beholder kampanjen alltid en sterk helhetlig profil. Det er utarbeidet en profilmanual for å sikre høy kvalitet og enhetlig uttrykk i alle flater.

Involverte byråer

Agendum