Ny profil for Norges mest populære landsdel

Navnebytte fra USUS til Visit Sørlandet utvikling og visuell fornyelse av profilen til hele Visit Sørlandet.

Utad er de kjent som Visit Sørlandet, men innunder denne paraplyen finnes et forretningsområde som jobber med å samle og utvikle sørlandske bedrifter for å gjøre regionen mer attraktiv. Dette forretningsområdet het USUS i mange år, men før årsskiftet byttet USUS navn til Visit Sørlandet Utvikling, noe som daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk sier er i tråd med den nye strategien for de neste årene.

– Vår oppgave, utover å drive kompetanse- og opplevelsesutvikling, er å tiltrekke flere mennesker og mer forretning til Sørlandet. Den oppgaven løser vi best ved å være en tydelig ressurs for våre medlemsbedrifter og hjelpe dem å utvikle seg, sier daglig leder Aabrekk. Så i tillegg til å forbedre produktet vårt, tydeliggjør vi rollen vår enda et hakk med et navnebytte, noe som igjen gjorde det riktig å tenke en visuell fornyelse av profilen til hele Visit Sørlandet, sier hun.

Visit Sørlandet 003
Visit Sørlandet 004
Visit Sørlandet 006
Visit Sørlandet 007
Visit Sørlandet 002

Det var inn i pandemien at nå nye Visit Sørlandet Utvikling startet en strategiprosess sammen med NOSLEEPTILLBROOKLYN for å rendyrke fokus, og navnebyttet ble en av flere konsekvenser av dette arbeidet. Visit Sørlandet Utvikling representerer hele spekteret innen reiseliv, og består i dag av partnere innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling. Fra 15 partnere ved oppstarten i 2010 har klyngen vokst betydelig og i dag teller Visit Sørlandet utvikling (tidligere USUS) over 140 partnerbedrifter i Agder.

Visit Sørlandet 008
Visit Sørlandet 009
Visit Sørlandet 010
Visit Sørlandet 011

Klyngens mål er å ytterligere styrke Sørlandets posisjon som en attraktiv og bærekraftig kultur- og reiselivsdestinasjon. Som ledd i denne oppgaven ønsket klyngen en revitalisering av den visuelle identiteten. Med få midler og liten tid, utviklet NOSLEEPTILLBROOKLYN en unik, enkel og fleksibel profil for Visit Sørlandet.

Et konsept som bokstavelig talt viser vei

«Visit»-konseptet byr på utallige unike logoer som har som formål på en eller annen måte å profilere destinasjonens egenskaper og strategiske målsetning. Hva skulle være Sørlandets nye og opplagte symbol? Designerne Tonje Torkildsen, Anne-Britt Thompson og Eivind Haugstad tok utgangspunkt i at Sørlandet byr på attraksjoner i verdensklasse, og alt fra skjærgård, innland og høyfjell, lavkultur og høykultur, høststormer og smeigedager.

– Blant utallige partnere som alle peker på sitt foretak lå løsningen, alle peker jo på Sørlandet! La kompasset vise vei, reis sørover. Norges mest attraktive turistdestinasjon, altså dit flest nordmenn besøker, er jo på mange måter et magnetisk kompasspunkt, sier Torkildsen, Thompson og Haugstad.

Kunde og team
Designer Eivind Haugstad, daglig leder i Visit Sørlandet, Synnøve Elisabeth Aabrekk, lead designer Tonje Torkildsen og senior designer Anne-Britt Thompson. Foto: NOSLEEPTILLBROOKLYN

Symbolet er både en kompassnål utformet som en «V», men den er også en pil som peker møt sør og danner initialene VS. Det ligger altså flere visuelle symbolbetydninger her som gjør at den skiller seg fra andre Visit produkter. Symbol og navnetrekk kan dessuten enkelt brukes separat.Profilen er fargefleksibel og har ingen etablert fargepalett da det er ønskelig at logoen tar opp farge fra ulikt bildemateriell. Slik vil profilen ikke komme i veien for, men heller komplimentere bildematerialet.

Som profilfont valgte temaet superfamilien Arizona. Men sine mange og særegne snitt gir den store muligheter for variasjon i den visuelle kommunikasjonen.

– Sørlandet har ressurser og opplevelser, det er bare å følge kompasset, avslutter Synnøve Elisabeth Aabrekk i Visit Sørlandet.

Involverte byråer

NOSLEEPTILLBROOKLYN
T

Tonje Torkildsen

Lead Designer

A

Anne-Britt Thompson

Senior Designer

E

Eivind Haugstad

Designer

J

Joakim Coward Hanssen

Rådgiver

Involverte

S

Synnøve Elisabeth Aabrekk

Daglig leder i Visit Sørlandet