Ny visuell identitet for Den norske Helsingforskomité

Geelmuyden Kiese står bak utviklingen av ny visuell identitet for Den norske Helsingforskomité. Den nye logoen skal symbolisere hvor viktig det er å stå sammen.

89355 9b7a9 original
89356 3d3dc original
89357 c16ad original
89358 d57a1 original
89359 a0d0c original
89360 61de8 original
89361 1be49 original
89362 76ed0 original
89363 9bac4 original

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Det var ønskelig med en tydeligere profil som når ut til flere med budskapet om å kjempe for de gode verdiene sammen.

– Vi samarbeider med 70 organisasjoner i over 20 land for menneskerettigheter. Det er fordi vi oppnår mye mer sammen enn hver for oss. Den nye logoen symboliserer nettopp det å stå sammen, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité.

Likhet, verdighet og frihet

Den nye visuelle identiteten skal gi Den norske Helsingforskomité et tydeligere og mer oppdatert uttrykk, samtidig som det var viktig å beholde troverdigheten. Logosymbolet representerer likhet, verdighet og frihet som er de grunnleggende verdiene for menneskerettigheter.

Vi håper den nye identiteten bidrar til at Helsingforskomiteen blir tydeligere i samfunnet og flere blir gjort oppmerksom på den fine og viktige jobben denne organisasjonen gjør for andre hver dag.

Involverte byråer

55007 d2ec6 original

Geelmuyden Kiese